Obtinere avizelor si autorizatiilor

AVIZ DE MEDIU

Aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii (planuri si programe, inclusiv cele cofinantate de CE, precum si modificarile acestora). (HG nr.1076/2004)- Directiva S.E.A.

Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu – act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in urmatoarele situatii: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.


Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date prin Legea 292/2018 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse in vederea evaluarii adecvate sunt stabilite conform ordinului pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

logo-gisar-w
0723 20 21 47[email protected]Str. Petre Ispirescu 107Bucuresti, Sector 5Luni - Vineri 09:00-17:00Sambata si Duminica - INCHIS

Copyright @ Gisar Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.