Obtinere avizelor si autorizatiilor

ACORD DE MEDIU

Acord de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate în cazul realizarii unui proiect. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului – potrivit art. 11, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este ceruta de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directiva este transpusa prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului


Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.


Procedura de evaluare a impactului asupra mediului consta in:


parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesitatii supunerii unui proiect evaluarii impactului asupra mediului;


evaluarea impactului asupra mediului;


consultarea publicului si a autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului;


luarea in considerare a raportului evaluarii impactului asupra mediului si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional;


luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;


asigurarea informarii asupra deciziei luate.


Acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.


In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, mentinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informand titularul cu privire la aceasta decizie.


Procedura de reglementare si competentele de emitere a acordului de mediu sunt prevazute in Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

logo-gisar-w
0723 20 21 47[email protected]Str. Petre Ispirescu 107Bucuresti, Sector 5Luni - Vineri 09:00-17:00Sambata si Duminica - INCHIS

Copyright @ Gisar Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.