Obtinere avizelor si autorizatiilor

AVIZE SI AUTORIZATII DE GOSPODARIRE A APELOR

Avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor constituie instrumente importante pentru managementul apelor si sprijina un proces care trebuie sa indeplineasca doua obiective: imbunatatirea activitatii de gospodarire a apelor, prin realizarea unui inalt grad de conformare si realizarea unui bun nivel de protectie a apelor.

avizul de gospodarire a apelor este necesar pentru executia de lucrari pe ape sau in legatura cu apele;


autorizatia de gospodarire a apelor este necesara pentru punerea in functiune a acestor lucrari.


Avizul si autorizatia de gospodarire a apelor sunt documente emise de o autoritate competenta in domeniu, iar noi intocmim documentatiile tehnice necesare obtinerii.


Potrivit Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, introduce obligatia utilizatorului de apa de a solicita si obtine, la faza de proiectare, un “AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR” ce reglementeaza atat regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, cat si activitatile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului. Punerea in functiune sau exploatarea acestor lucrari se face numai in baza “AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR”.


Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii, cu apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva si platoul continental, precum si functionarea si exploatarea in continuare a celor existente si dupa caz, desfasurarea activitatii de depozitare, manevrare, si/sau transport prin conducte a substantelor periculoase, sau alte activitati pe sol sau in subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane sau de suprafata.

logo-gisar-w
0723 20 21 47[email protected]Str. Petre Ispirescu 107Bucuresti, Sector 5Luni - Vineri 09:00-17:00Sambata si Duminica - INCHIS

Copyright @ Gisar Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.