Obtinere avizelor si autorizatiilor

ACORD DE PRELUARE

Acordul de preluare – reprezinta documentul scris, emis de Apa Nova Bucuresti, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare.

Evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare poate fi realizata numai pe baza unor documente justificative si respectand normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate.


Care sunt actele necesare obtinerii acordului de preluare a apelor uzate?


Avizul si autorizatia de gospodarire a apelor sunt documente emise de o autoritate competenta iîn domeniu, iar noi intocmim documentatiile tehnice necesare obtinerii.


cerere tip;


copie certificat constatator (emis de ORC pentru punctul de lucru respectiv);


memoriu de prezentare si declaratie;


planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a retelei de canalizare municipala;


schita retelei interioare de canalizare;


schema flux a instalatiilor de preepurare, fisele tehnice ale instalatiilor de preepurare;


copie dupa Autorizatia de Gospodarire a Apelor/ Notificarea de functionare/ casare / conservare (pentru utilizatorul care detine sursa de apa subterana);


avizul sanitar emis de Directia de Sanatate Publica Bucuresti pentru unitatile specificate in Ordinul nr.188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare – NTPA 002 – art. 6;


documente de predare a deseurilor conform Legii 211/2011 (grasimi, uleiuri, slamuri, produse petroliere, ape uzate cu continut de substante periculoase etc. );


buletine de analize pentru fiecare camin racord / sectiune de control prin care sunt evacute apele uzate in reteaua publica de canalizare de catre utilizator (cu o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice).


Documentatiile tehnice (Memoriul de prezentare si Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a retelei de canalizare municipala) reprezinta elementele cheie ale solicitarii, de acuratetea acestora depinzand obtinerea Acordului de Preluare a apelor uzate. De aceea, este recomandat ca aceste documentatii sa fie elaborate de catre specialisti cu experienta in domeniu, in conformitate cu situatia existenta in amplasament.


In functie de complexitatea activitatii, in urma analizei dosarului, pot fi solicitate si alte documente relevante pentru emiterea acordului de preluare a apelor uzate.

logo-gisar-w
0723 20 21 47[email protected]Str. Petre Ispirescu 107Bucuresti, Sector 5Luni - Vineri 09:00-17:00Sambata si Duminica - INCHIS

Copyright @ Gisar Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.