Studii de mediu

EVALUAREA MEDIULUI

Evaluare de Mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari în procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;

Evaluarea Impactului asupra Mediului – proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului;


Procesul de Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) este legat de reglementarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului si se realizeaza in baza legislatiei nationale de mediu care transpune prevederile legislatiei comunitare in domeniu. OG 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995, stipuleaza obligativitatea evaluarii impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului si obligativitatea efectuarii unei evaluari de mediu inaintea aprobarii anumitor planuri si programe, ca facand parte dintre modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice pe care se bazeaza activitatea de protectia mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile (art. 4).


Legea pentru protectia mediului nr. 195/2005, stipuleaza obligativitatea evaluarii impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului si obligativitatea efectuarii unei evaluari de mediu inaintea aprobarii anumitor planuri si programe, ca facand parte dintre modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice pe care se bazeaza activitatea de protectia mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile.

logo-gisar-w
0723 20 21 47[email protected]Str. Petre Ispirescu 107Bucuresti, Sector 5Luni - Vineri 09:00-17:00Sambata si Duminica - INCHIS

Copyright @ Gisar Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.