Studii de mediu

BILANTURI DE MEDIU

Bilant de Mediu – contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv.

Bilantul de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu, si care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului;


Se elaborareaza pentru: obtinerea autorizatiei de mediu, stabilirea obligatiilor de mediu, in situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.


BM nivel 0 cuprinde o serie de elemente caracteristice activitatii si amplasamentului, destinate sa permita autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de nivel superior;


Conform legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a art.8:

(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:

a) etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediulu;

b) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

c) etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului.

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) este precedata de o evaluare initiala a proiectului, realizata de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, in cadrul careia este identificata localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate, precum si daca proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.


BM nivel I presupune culegere de date si informatii relevante, fara realizare de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau efectiv de pe amplasamentul investigat;


BM nivel II consta in prelevarea de probe si analize fizice, chimice si/sau biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii.


Daca autoritatea de mediu competenta considera ca un bilant de mediu nivel I prezinta informatii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu sau daca la analiza unei solicitari de autorizare se considera ca un amplasament are un impact potential de mediu, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite efectuarea bilantului de mediu nivel II.


Bilantul de mediu nivel II reprezinta o investigatie asupra unui amplasament, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.


Cele trei tipuri de bilanturi de mediu (nivel 0, I si II) nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent.

logo-gisar-w
0723 20 21 47[email protected]Str. Petre Ispirescu 107Bucuresti, Sector 5Luni - Vineri 09:00-17:00Sambata si Duminica - INCHIS

Copyright @ Gisar Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.