Gestiunea deseurilor

  • proceduri privind identificarea, codarea, colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii, proceduri pentru colectarea selectiva a deseurilor, instruire angajati
  • completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor
  • raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare
  • ealizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
  • valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil abilitate
  • verificarea contractelor privind eliminarea deseurilor;
Gestiunea deseurilor Gestiunea deseurilor Gestiunea deseurilor