Externalizarea serviciilor

Externalizarea serviciilor de mediu este un pachet de servicii care se potriveste cel mai bine nevoilor companiei dumneavoastra.

GISAR CONSULTING, prin pachetul de externalizare a serviciilor de mediu va asigura:

 • Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea la prevederile legislatiei de protectia mediului, propune solutii;
 • Verificarea periodica a punctelor critice din societate - frecventa va fi stabilita de comun acord;
 • Acordarea de consultanta de specialitate: programe de conformare, managementul deseurilor, alimentarea cu apa, epurarea apelor uzate, etc
 • Intocmirea documentatiei tehnice necesare emitereii Acordului de Preluare, emis de SC APA NOVA BUCURESTI SA si efectuarea demersurilor necesare prelungirii lui;
 • Efectuarea demersurilor necesare obtinerii si revizuirii Autorizatiei de Mediu, inclusiv intocmirea documentatiei tehnice necesare;
 • Mentinerea Autorizatiei de Mediu, informarea permanenta a masurilor impuse prin aceeasta;
 • Efectuarea demersurilor necesare obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, inclusiv intocmirea documentatiei tehnice necesare;
 • Asigurarea relatiei permanente cu autoritatile de protectia mediului;
 • Intocmirea lunara a evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002;
 • Elaborarea si evidenta programului de monitorizare a calitatii mediului, realizarea selectiei de oferte pentru fimele care efectueaza monitorizarea;
 • Elaborarea planului de interventie in caz de polu─âri accidentale;
 • Intocmirea lunara a Declaratiei privind obligatiile la fondul de mediu.