Conformare legislativa

Realizam identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea cu legislatia de protectia mediului.

Audit de Mediu - instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul:
a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;
b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei;

Verificarea conformarii cu legislatia de mediu, cu precadere la instalatiile si echipamentele identificate ca surse potentiale de poluare.

Conformare legislativa Conformare legislativa