Autorizatie de mediu

Autorizatie de Mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune;

Autorizatie Integrata de Mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.

Autorizatie de mediu