Acord de preluare

Acordul de preluare - reprezinta documentul scris, emis de Apa Nova Bucuresti, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare.

Evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare poate fi realizata numai pe baza unor documente justificative si respectand normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate.

Acord de preluare Acord de preluare