Acord de mediu

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate în cazul realizarii unui proiect. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului – potrivit art. 11, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Acord de mediu Acord de mediu